Yrkesexamen

Ålands Näringsliv erbjuder kurser som ger specialyrkesexamen.

Ålands Näringsliv vill hjälpa våra företagsledare att utvecklas. Därför erbjuder vi åländska företagare en möjlighet att i samarbete med Rastor kunna skaffa sig en specialyrkesexamen. Utbildningarna genomförs via läroavtal eller via annan statlig finansiering och priserna för de studerande är därför ytterst förmånliga.

Kurser vi bl.a. utbildat inom är följande: (Läs mer om kurserna via länkarna nedan)

För mer information om, och intresseanmälan för, liknande kurser i framtiden kontakta oss på Ålands Näringsliv.

Rastor är ett finskt företag inom utbildnings-, coachnings- och konsulteringsbranschen, med specialisering på upprätthållande och utveckling av immateriellt kapital.

Mer information om Rastor och deras övriga utbildningar finns på www.rastor.fi.