Professionellt styrelsearbete

Professionellt styrelsearbete 

Under hösten hålls för första gången styrelseutbildningen HHJ på svenska.

HHJ är ett utbildningsprogram i professionellt styrelsearbete som genomförs av handelskamrarna i Finland och är framtaget av Tammerfors handelskammare samt Hallituspartnerit.

Ålands Näringsliv ordnar nu en HHJ-kurs på svenska tillsammans med handelskamrarna i Österbottens och Västra Nyland.

 

Läs mera här