Professionellt styrelsearbete

Professionellt styrelsearbete 

I samarbete med Michaël Berglund Board Value erbjuder vi kvalificerade utbildningar i professionellt styrelsearbete. Utbildningen i professionellt styrelsearbete är exempelvis en fortsättning på den mycket populära "diplomutbildning i styrelsearbete" som tidigare hållits vid Stockholms handelskammare. Därutöver kan vi erbjuda en ordförandekurs som är specialinriktad till dig som är eller blivande styrelseordförande. 

Kvalificerade utbildningar i professionellt styrelsearbete

Kraven på styrelsearbete i företagen ökar och därmed också kraven på de enskilda ledamöterna. För att utveckla företaget är det viktigt med ett professionellt och aktivt styrelsearbete. Företagets konkurrenskraft och tillväxtpotential ökar om styrelsen är rätt sammansatt, har god kunskap om styrelsearbete och dess utmaningar samt arbetar effektivt med rätt frågor. 

Efter avslutad styrelseutbildning blir du erbjuden medlemskap i Michaël Berglund Board Network, ett nätverk för alla som genomgått våra styrelsekurser. Michaël Berglund Board Network ordnar riktade seminarium och event.

Utbildningar:

Professionellt styrelsearbete

Kursen vänder sig i första hand till dig som är styrelseledamot eller som aspirerar till att bli styrelseledamot i ett aktiebolag. Även ägare och ledning i ägarledda företag, ledningsgrupper samt egenföretagare och entreprenörer kan ha ett stort utbyte av att gå kursen. Teori och praktik varvas med givande diskussioner.

Kursen äger rum vid tre olika tillfällen och avslutas med provskrivning och efterföljande diplomeringscermoni. Kursen genomförs i centralt belägna lokaler i Stockholm, antingen vid tre tillfällen fördelade över några veckor eller som intensivkurs vid ett tillfälle.

Ur kursinnehållet:  

  • Bolagsorgan, strategier, affärsplan, budget, tillväxt, fusioner. 
  • Ekonomiska begrepp, styrelsens arbete och sammansättning. 
  • VD:s roll, VD-rekrytering, VD-utvärdering, risk management, riskkapital. 
  • Lagar, regleverk, etik, Corporate Social Responsibility. 
  • Ägardirektiv, bolagsvärden, börsnotering, styrelseutvärdering, koden för bolagstyrning.
  • Provskrivning och diplomering. Kursen avslutas med en kurssammanfattning, provskrivning och diplomeringscermoni.

Kursledare: Raoul Hasselgren
Bland tidigare gästföreläsare kan nämnas: Mikael Nachemson, Frank Fiskers, Arne Karlsson, Elisabeth Annell och Gabriel Urwitz.

Ordförandekurs

En specialinriktad kurs till dig som är styrelseordförande eller som står i begrepp att ta på dig ett ordförandeuppdrag. Teori, fakta och inspiration blandas med erfarenheter från kurskollegor som står inför samma frågeställningar som du själv. Kursdeltagarna ges dessutom möjlighet att stämma av sina funderingar och utmaningar med vår mycket erfarna kursledare och våra gästföreläsare.

Denna kurs är exklusiv med avseende på att gruppen är liten och sammansatt av deltagare med relevant erfarenhet för att ge bra och konstruktiva diskussioner.

Kursledare: Raoul Hasselgren
Bland tidigare gästföreläsare: Hans Dahlborg, Ebba Lindsö, Anitra Steen, Olof Stenhammar och Arne Karlsson

Kursledare: Raoul Hasselgren

Med egen erfarenhet av ett 70-tal styrelseuppdrag och efter att ha utbildat över 2700 styrelseledamöter är Raoul utan tvekan en av Sveriges absolut mest erfarna personer inom styrelsearbete. Raoul är civilekonom med 20 års erfarenhet från ledande befattningar i producentledet (dagligvaror, sjukvård, Unilever, Johnson & Johnson) samt 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom grossist- och detaljistledet (storhushåll, dagligvaror, varuhus - Dagab, NK). 

Raoul har också suttit som styrelseordförande och ledamot i bolag verksamma inom handel, produktion och fastigheter. Under de senaste 8 åren har han också bedrivit styrelseutbildningar i Stockholm, Uppsala, Gävle, Umeå, Estland, Lettland, Litauen och på Åland.

Gästföreläsare

Under våra utbildningar ges det flera tillfällen att lyssna till våra intressanta gästföreläsare. De delar med sig av sin gedigna erfarenhet och kunskap som banar väg för fördjupade diskussioner i gruppen. Bland våra tidigare talare har vi haft: Arne Karlsson, Anitra Steen, Ramsay Brufer, Olof Stenhammar, Caroline af Ugglas, Gabriel Urwitz och många, många fler. 

För mer information om utbildningarna kontakta Ålands Näringsliv: här