Föreläsningsbanken

Är du intresserad av att finnas med i vår föreläsningsbank?

Syftet med föreläsningsbanken är att vi ska få kunskap om vilka personer och företag som är intresserade av att sälja föreläsningar och workshops samt andra likande uppdrag. Dessutom vill vi skapa en ämneslista över vilka som vill och kan föreläsa om vilka ämnen. När vi skapar ett evenemang kommer vi sedan att kontakta passande organisationer och föreläsare och göra en riktad förfrågan till dem.

Ålands Näringsliv anordnar alltifrån stora till små föreläsningar, workshops och evenemang. Vi erbjuder våra medlemmar och andra intresserade nätverksträffar med inspirationsföreläsningar, kurser, utbildningar och workshops med varierande teman och ämnesområden. Vi är en näringslivsorganisation så grunden i det vi gör främjar näringsliv, entreprenörskap och företagande.

Vi är intresserade av att få en överblick över vilka föreläsare som är intresserade av att hålla utbildningar, föreläsningar och samarbeta med oss på våra evenemang. Är du en av dem? Anmäl dig i så fall till vår föreläsningsbank. 

Anmäl dig här