Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Vi vill stärka medlemsföretagens kompetens inom internationell handel och därmed bidra till att företagen blir än mer konkurrenskraftiga på den internationella marknaden.

Vi erbjuder:

  • Informationsträffar om hur marknader i olika länder fungerar (i samarbete med Stockholms Handelskammare).
    • Vi arrangerar regelbundet marknads- och affärsseminarier riktade mot nya spännande marknader och sektorer.
  • Kurser och seminarier om internationell handel
    • Lär dig mer om import, export, exportkontroll och ursprungsregler på våra kurser och seminarier.
  • Handelskammarens experter ger svar på frågor om tullregler och skattegränsen.
  • Ett kontaktnät av handelskamrar i världen.
    • Det finns 12 000 handelskamrar i världen - ett unikt nätverk som kan vara till stor nytta om ditt företag ska ut på den internationella marknaden. Vi hjälper dig att komma i kontakt med rätt handelskammare.

Vill du veta mer om en speciell marknad?

Tipsa oss gärna om en marknad som du är intresserad av och som du skulle vilja att vi arrangerade ett seminarium kring genom att kontakta oss.