Gränshandel

Handel mellan Åland och EU

Det självstyrda lanskapet Åland är genom Finland full medlem av Europeiska unionen, och tillhör EU:s tullunion, men står utanför skatteunionen. Det särskilda regelsystemet innebär fortsatt möjlighet till skattefri försäljning på färjorna till och från Åland, men innebär också att Åland omges av en så kallad skattegräns, även gentemot övriga Finland, och räknas som tredje land vid handel med övriga EU. Därför tillämpas samma regler som vid handel mellan EU och länder inom EES-området, t.ex med Norge. 

Nedan ges instruktioner för skattegränshandeln inklusive förändringar i skattegränshanteringen som gäller från och med den 1 januari 2018. Ytterligare längre ner på sidan finns kontaktuppgifter till Ålandskontoret i Stockholm respektive Helsingfors, som gärna hjälper till med svar på frågor kring gränshandeln. Även Ålands Handelskammare hjälper gärna till i frågor kring handeln, och vi mottar gärna synpunkter kring och förslag till hur skattegränshandeln kan underlättas.

Rapportera upplevda skattegränsproblem genom att kontakta Ålands Näringsliv.
 
Anvisningar för skattegränshandel finns här att ladda ner i PDF-format:

Handel över skattegränsen från och med den 1 januari 2018

Från och med den 1 januari 2018 sker det förändringar i hanteringen av import/exportmoms gällande handel med varor över skattegränsen med Åland (tjänster behandlas enligt ett annat förfarande). En av de stora förändringarna är att det förenklade förfarandet för skattegränskunder försvinner. Skatteförvaltningen övertar 1 januari 2018 momshanteringen gällande momsregistrerade företag. Således ska företag inte längre betala importmoms via det tidigare ombudsförfarande till tullen, utan då ska mervärdesskatten deklareras i den ordinarie momsdeklarationen till skattestyrelsen. Privatpersoner och icke-momsregistrerade företag hanteras däremot enligt det tidigare förfarandet, dvs att Tullen uppbär momsen.

Handel mellan Åland och övriga Finland för momsregistrerade företag​

En stor förändring är att ombudsförfarandet försvinner mellan företag. Det innebär att företag ska fakturera momsfritt sinsemellan. Således betalas ingen moms direkt gällande handel mellan momsregistrerade företag mellan Åland och fastlandet (vilket redan tillämpas i övrig tredjelands handel). Respektive företag ska därefter deklarera momsen i momsdeklarationen, vilket i praktiken innebär att man betalar in momsen efteråt. Således blir det en i princip en förenkling av förfarandet. Tullens hantering ändrar såtillvida att man inte längre behöver göra importdeklarationen men en varudeklaration måste inlämnas. Som varudeklaration kan en faktura eller transportdokument inlämnas. 

Transportdokument ska innehålla:

  • Exportörens namn, adress och FO-nummer
  • Importörens namn, adress, FO-nummer och noteringen "MOMS REG"
  • Varuslag och totalvikt
  • Lastbilens/transportfordonets registernummer och transportfirmans namn
  • Om fartygsfrakt, fartygets postnet-nummer och ankomsttid/avgångstid.

Transportdokumentet ska antingen anmälas via tullens webropol-blankett eller skickas till tullens epost-adress: ATP_Fraktsedlar@tulli.fi senast en timme innan ankomst till Åland. När det gäller export ska dokumentet skickas senast en timme innan transporten avgår från Åland.

Gemenskapsintern handel (EU) med Åland för momsregistrerade företag

Momsregistrerade företag som idkar handel inom EU, ska fortsättningsvis fakturera med nollmoms. Därefter redovisas försäljningen i företagets momsdeklaration och erläggandet av eventuell moms sker till skatteförvaltningen.
När det gäller tullhanteringen ska man dock fortsättningsvis tulldeklarera och företaget erhåller ett förtullningsbeslut där tullvärdet framgår.

Situationer där Tullen fortsättningsvis hanterar momsen

  • För handel med Åland gällande icke-momsregistrerade företag är det Tullen som hanterar mervärdesbeskattningen. Importmomsen ska då erläggas till Tullen innan varorna lämnas ut från speditören.
  • Den skattskyldige är en fysisk person som är införd i momsregistret, men importen anknyter inte till den skattskyldiges affärsverksamhet. Dvs. vid en enskild näringsidkares import för privata ändamål.
  • Vid import mellan Åland och övriga Finland, då den skatteskyldige är ett indirekt ombud, vars huvudman är en fysisk person till vars eventuella affärsverksamhet införseln inte har anknytning, eller en juridisk person som inte är införd i momsregistret
  • Handel med privatpersoner.
  • För handel med privatpersoner till och från Åland kan även det tidigare ombudsförfarandet tillämpas, dvs att Tullen uppbär momsen men företag kan hantera betalningen för kundens räkning (direkt eller indirekt ombud). Företaget behöver då vara skattegränskund hos Tullen. 

Import och export för enskilda näringsidkare

Enskilda näringsidkare måste från 1 januari göra en webbimport baserat på FO-nummer. Idagsläget har man kunna sköta importen som privatperson. Det innebär att man som enskild näringsidkare behöver kunna identifiera sig, vilket sker enklast med KATSO-koder. Här hittar du skatteförvaltningens informationssida om katso-koder.

För närmare information om förändringen av momshanteringen se meddelanden från skattestyrelsen och tullen nedan 

Skattestyrelsen redogör för den åländska skattegränsen i mervärdesbeskattningen här, se länkarna nedan:

Den åländska skattegränsen i mervärdesbeskattningen

Om mervärdesbeskattningsförfarandet vid import från och med 1.1.2018

Att deklarera skatter på eget initiativ - detaljerade ifyllningsanvisningar 2018

​Allmän rådgivning om import som hör till Skatteförvaltningens behörighet fås från skatteförvaltningens servicenummer för moms, tel. 029 497 015 eller svarsbanken på skatt.fi.

Tullen redogör för förändringar i tullhanteringen över skattegränsen:

Ändringar i tulldeklareringen av förtullnings- och mervärdesskatteinformation i handeln över skattegränsen mellan Fastlandsfinland och Åland från 1.1.2018​

Information om förändringar vid tulldeklarering av EU-varor till Åland från och med 1.1.2018​

Mervärdesbeskattningen vid import överförs till Skatteförvaltningen den 1 januari 2018

Övrig information om handel med Åland

Ålands landskapsregerings representationskontor i Sverige. Ålands landskapsregering upprätthåller ett representationskontor på distans gällande frågor och kontakter mot svenska myndigheter eller om du behöver hjälp rörande skattegräns- eller handelsärenden gällande Sverige.

Kontaktuppgifter: gunnar.westerholm@regeringen.ax eller tfn. +46 70 5762410
Webb: https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/verksamheter-sarskilt-t...

Länk till svenska tullverket om handel med Åland 

Ålandskontoret i Helsingfors

Ålandskontoret i Helsingfors är Ålands Landskapsregerings informationskontor i Helsingfors.

Adress: Ålandskontoret, Georgsgatan 9 A 4, FIN-00120 Helsingfors
Webb: http://www.regeringen.ax/andra-verksamheter-hor-forvaltningen/alandskont...