Lagutskottet

Historik

Lagutskottet grundades 1980 under Ålands Handelskammare.

Lagutskottets syfte

Utskottets syfte är att tillvarata branschernas intressen samt aktualisera områden där Ålands Näringsliv bör agera påtryckare eller samordnare. Utskottet kan även initiera projekt och utredningar om bör genomföras inom ramen för Ålands Näringsliv. Att bistå kontoret med sakkunskap gällande remissvar men även agera påtryckare samt initiera lagändringar.

Lagutskottets medlemmar 2020

  • Petra Sjöstrand (Widmans) - ordförande
  • Hanna Ekholm (Ålandsbanken)
  • Dan Karlsson (DKCO)
  • Tony Wingert (Uotila & Mattsson)
  • Jan-Mikael Huhtala (Alandiabolagen)
  • Stefan Jakobsson (Andelsbanken)
  • Svante Fagerlund (Juridisk byrå Svante Fagerlund)
  • Anders Ekström (Ålands Näringsliv)

Aktuella frågor inom Lagutskottet

  • Självstyrelselagen på Åland.
  • Riktgivande domstolsavgöranden på svenska