IKT-utskottet

Historik

Informations-, kommunikations och teknologiutskottet bildades 2014.

IKT-utskottets syfte

Utskottets syfte är att tillvarata branschernas intressen samt aktualisera områden där Ålands Näringsliv bör agera påtryckare eller samordnare. Utskottet kan även initiera projekt och utredningar om bör genomföras inom ramen för Ålands Näringsliv. Vidare ska utskottet bistå kontoret med sakkunskap gällande remissvar.

IKT-utskottets medlemmar 2020

  • Tom Bengtsson (Ålcom)
  • Janne Engblom (Consilia)
  • Anders Rundberg (CarusPBS)
  • Niclas Södergård (Crosskey)
  • Anders Ekström (Ålands Näringsliv)
  • Daniela Johansson (PAF)
  • Bengt Johansson (Strax)
  • Carl Lindman (BI Solutions)

Aktuella frågor inom IKT-utskottet

  • Offentlig upphandling på Åland i praktiken.
  • Geotargeting och utmaningar med den åländska domänen