Medlemsförmåner

Medlemsförmåner

Företagsmedlemmar i Ålands Näringsliv åtnjuter en mängd fördelar.

Ålands Näringsliv (Ålands Handelskammare) är medlemmar av Centralhandelskammaren och ingår därmed i det världsomspännande handelskammarnätverket. Våra medlemmar är således del av världens största, äldsta och mest inflytelserika handelsnätverk. Där kan vi förmedla kontakter till nästan varje stad i världen som medlemmar i Ålands Näringsliv kan utnyttja.

Medlemmar i Ålands Näringsliv kan påverka sin vardag. Vi lyfter ofta frågor från enskilda medlemmar i ett större sammanhang, om de har större bäring på hela näringslivet.

Välkommen som medlem i Ålands Näringsliv

Till medlemsansökan