Entreprenörssnack - en diskussionsgrupp

Har du en företagsidé eller har du flera idéer?
Har dina vänner tröttnat på att höra om dina affärsidéer?
Vill du träffa andra entreprenörer med företagsidéer och diskutera, få feedback, ge tips och få råd?
Vill du utvidga ditt nätverk och lära känna personer som är lika intresserade av entreprenörskap och företagande som du är?

Detta är en grupp för personer som vill diskutera olika frågeställningar, det kan handla om att få feedback på en affärsidé, praktiska frågeställningar om företagande samt att öva på att presentera sina idéer. Gruppen passar för personer som redan är företagare och personer som är intresserade av företagande men ännu inte har startat ett företag. Diskussionen kan beröra affärsidéer som är både småa och stora, helt beroende på deltagarnas intressen och utmaningar. Vi ser gärna att både unga och gamla, mera erfarna och mindre erfarna söker till gruppen så att vi får en bra blandning och deltagare med olika styrkor och expertområden för givande diskussioner.
 
Det är viktigt att det som diskuteras i gruppen stannar i gruppen, därför skriver deltagarna under ett sekretessavtal vid första tillfället.
 
Upplägg
 
Max 5 deltagare i varje grupp och 1 facilitator.
 
Varje träff är max 2 h lång.
 
Tillfälle 1:
Första tillfället träffas vi och lär känna varandra, alla presenterar sig och berättar lite om sig själva. Det får gärna framgå vad man har för företagarbakgrund (om man har någon) samt varför man är intresserad av att delta i gruppen och vad man har för förväntningar. Det ges även exempel på vad en presentation i gruppen kan innehålla samt att stödmaterial delas ut. Under detta första tillfälle bestämmer vi även vem som presenterar när.
 
Tillfälle 2-6:
Varje deltagare är värd för ett tillfälle, det vill säga att under den max 2 h långa träffen bestämmer kvällens värd vilka ämnen hen vill diskutera. Personen kan välja att presentera en affärsidé och få feedback i allmänhet eller begära feedback på själva presentationen. Det kan även vara funderingar kring hur man ska tänka kring prissättning, marknadsföring, målgrupp och så vidare. Personen kan välja att presentera en idé eller flera idéer under sin kväll.
 
Tillfälle 7:
Sista träffen är en avslutningsträff och då berättar alla hur de har jobbat vidare med sina idéer sedan de presenterade sin(a) idé/idéer. Alla får berätta i tur och ordning och det finns även utrymme för kortare frågeställningar om man vill ha kort feedback. Sista träffen utvärderar och reflekterar vi även kring hur diskussionsgruppen har fungerat och om det har varit givande.
 
Facilitator är Ålands Näringslivs företagsrådgivare Susanne Olofsson. Hon samordnar träffarna och ger även stöd före träffarna om man vill ha hjälp med sin presentation samt under träffen genom att leda samtalet.
 
Träffarna äger rum på tisdagar mellan 18-20 i Ålands Näringslivs lokaler på Nygatan 6. Träffarna är varannan vecka. Under hösten 2016 startar två grupper, totalt max 10 personer.
 
Tidtabell hösten 2016, kl 18-20
 
Grupp 1: 6.9, 20.9, 4.10, 18.10, 1.11, 15.11, 29.11
 
Grupp 2: 13.9, 27.9, 11.10, 25.10, 8.11, 22.11, 7.12 (obs onsdag)
 
Vi behöver din anmälan senast den 25.8.2016. I din anmälan kan du lämna önskemål om att ingå i grupp 1 eller i grupp 2, dock garanteras det inte att du hamnar i den grupp du önskade. Anmäl dig via denna länk.
 
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
 
Susanne Olofsson
Företagsrådgivare, Ålands Näringsliv
 
Telefon: 529303
E-post: susanne.olofsson@naringsliv.ax