Annonsera på naringsliv.ax

Annonsera på näringsliv.ax

Ålands Näringsliv erbjuder dig möjligheten att annonsera på hemsidan (www.naringsliv.ax), samt i våra epostutskick. Därmed når du effektivt åländska företag samtidigt som du stöder din medlemsorganisation.

Annonspaketet

Hemsidan www.naringsliv.ax

  • Hemsidan hade 2014 ca 100.000 visningar, varav 30 % härrörde utanför Åland.
  • Annonsörens logo syns på naringsliv.ax och klickande besökare lotsas direkt till er valda länk
  • Annonserna roterar för besökarna enligt en slumpvis vald ordningsföljd var femte sekund
  • Vi har maximalt tio annonsörer på hemsidan

Nyhetsbrev

  • Vårt nyhetsbrev når ut till över 800 mottagare i det åländska näringslivet.
  • Varje annonsör får synlighet i vårt nyhetsbrev, samt i kursinbjudningar och seminarieinbjudningar. Totalt visas en annons ca 15 ggr per år.

Pris

450 euro exkl. moms per år

Kontakt

Kontakta oss för att boka din annonsplats.