Tullen

Information om Ålands särställning och förfarandet om skattegränsen finns även att läsa på Tullens hemsida Mervärdesskatt i handeln med Åland.

Frågor som gäller tredjelandshandel kan skickas via Tullens hemsida till Fråga tullrådgivningen.

--> Jag skall bilda ett företag på Åland som kommer att importera/exportera (köpa/sälja) varor från/till övriga Finland, hur ansöker jag om att bli Tullverkets registrerade skattegränskund?

Svar:

För att ansöka om att bli Tullverkets skattegränskund skall ditt företag vara registrerat i handelsregistret (FO-nummer) samt vara mervärdesskatteskyldigt (momsregistrerat). Företaget skall bedriva kontinuerlig handel över skattegränsen (inte 2ggr/år). Uppfylls dessa kriterier fyller du i ansökan om att  bli registrerad skattegräns kund och faxar/postar ansökan till tullen. Ingen säkerhet behöver ställas till Tullstyrelsen och beslutet är kostnadsfritt.

Anmälan om att bli registrerad skattegränskund

--> När kommer tullen in i bilden?

Svar:

Alltid då en fysisk vara passerar tull- eller skattegränsen till/från Åland.

Tullförfarandet (deklaration/betalning) är olika beroende om vara importeras/exporteras från/till övriga Finland, EU-länder eller tredje land  samt om du är en kontantkund eller Tullverkets registrerade kund. Tjänster som passerar skattegränsen är inte en fysisk vara, och skall därför inte deklareras till tullen, utan anmäls till skatteverket på den månatliga övervakningsanmälan.

--> Jag skall bilda ett företag på Åland som kommer att importera/exportera varor från/till Sverige och även andra gemenskapsländer (EU), hur blir jag Tullverkets registrerade kreditkund?

Svar:

För att bli registrerad kreditkund vid Tullverket i handeln mellan Åland och övriga EU-länder, skall ditt företag vara registrerat i handelsregistret (FO-nummer) samt vara mervärdesskatteskyldigt (momsregistrerat). 

Uppfylls dessa kriterier fyller du i ansökan om att bli registrerad kund vid Tullverket. Ingen säkerhet behöver ställas i handeln med EU-länder och beslutet om registrerad kund kostar 96 euro. 

Det är viktigt att du kryssar i rutan ”Import till Åland från andra EU-länder” för att du inte skall behöva ställa någon säkerhet till Tullstyrelsen.

Ansökan om att bli registrerad kreditkund

--> Jag skall bilda ett företag på Åland som kommer att importera/exportera varor från/till länder utanför gemenskapen (tredjeland), hur blir jag Tullverkets registrerade kund?

Svar:

Förfarandet är det samma som i frågan ovan. Skillnaden är att ett företag som importerar varor från tredjeland alltid skall ställa en säkerhet för import skatterna (tull,mervärdesskatt m.m). Tullstyrelsen avgör hur stor säkerhet skall ställas för den beräknade importen.

--> Hur anmäler jag och deklarerar varorna till tullen, vilka dokument skall jag bifoga till förtullningen? Kan jag anlita en speditör?

Svar:

Du kan endera deklarera dina varor själv till Tullen eller anlita en speditör som debiterar för speditionen.

Kontantkunder
3.1) Kontantkund i handeln med övriga Finland
3.2) Kontantkund i handeln med EU- eller tredjeland 

Svar 3.1)
Då en vara kommer från Finland kommer du till Tullen i Västra Hamnen eller till Posten (om varan kommit som postpaket) har du fakturan med dig och anmäler varan till förtullning. Tullen eller Posten utfärdar ett förtullningsbeslut och varan utlämnas. 

Förtullningsbeslutet är samtidigt ett bokföringsverifikat som berättigar till mervärdesskatteavdrag. 

Svar 3.2)
Då en vara kommer från ett EU-land kommer du till tullen i Västra Hamnen, har fakturan och en ifylld SAD-blankett som finns på tullens hemsida: SAD-blankett

Tullen utfärdar ett förtullningsbeslut och varan utlämnas då skatterna betalts. Förtullningsbeslutet är samtidigt ett bokföringsverifikat som berättigar till mervärdesskatteavdrag. 

Då varan kommer från tredjeland är förfarandet likadant som vid import från ett EU-land. Förutom att även andra dokument än fakturan kan krävas vid förtullningen (t.ex ursprungsintyg, licenser m.m.).

En kontantkund skall alltid betala skatterna kontant eller med bankkort i Tullens kassa före varan kan utlämnas.

Registrerad kund
3.3) Skattegränskund i handeln med övriga Finland
3.4) Registrerad kreditkund i handeln med EU- eller tredjeland 

Svar 3.3
En registrerad skattegränskund anmäler varan till Tullen då varan passerar skattegränsen med en fraktsedel eller ett postpaketkort där kundens skattegränsnummer framgår. Därefter skall kunden lämna in en skatte- och sammandragsdeklaration till tullen för varje skatteperiod. Skatteperioden är en kalendermånad. 

Deklarationerna skall lämnas in senast den 15 dagen i den andra månaden som följer efter skatteperioden.

Skattedeklaration och Sammandragsdeklaration tom blankett

Svar 3.4
En registrerad kreditkund anmäler varan till Tullen med en ifylld SAD-blankett och en bifogad faktura, Tullen utfärdar ett förtullningsbeslut i efterhand och fakturering sker periodvis via Tullstyrelsen. 

Förtullningsbeslutet postas till företaget och utgör ett bokföringsverifikat som berättigar till mervärdesskatteavdrag.

--> Vilka avgifter skall jag betala då jag importerar varor till Åland och vad är varans förtullningsvärde?

Svar:

Skatter som uppbärs vid import av varor beror på från vilket land varan kommer.

Förtullningsvärdet för en vara som importeras utgörs av varans skattefria värde samt eventuell frakt. För varor som importeras från övriga Finland eller från ett EU-land uppbärs endast mervärdesskatt på varans beskattningsvärde. Skattesatserna är 22%, 17% eller 8% beroende på varuslag. 

Importeras varan från tredjeland uppbärs eventuell tariffenlig tull beroende på varuslag och ursprungsland. Även här uppbärs mervärdesskatt och förtullningsvärdet utgörs av varans skattefria värde, eventuell frakt och uppburen tull.

Tullposition och tullsatser finns här 
Skatter och Tullunion DDS Hemsida

Valutaomräkningskurs som gäller vid import från EU eller tredjeland är den kurs som noterats nästsista onsdagen föregående kalendermånad.

Valutaomräkningskurser

--> Vilka restriktioner (eventuella importbegränsningar och importhinder) finns vid införsel av varor?

Svar:

Restriktioner är beroende av varuslag och vilket land varan importerats ifrån. Tredjelands varor är oftare underkastade importbegränsningar och -hinder samt kan kräva särskilda dokument för införsel i landet, t.ex. licenser. Varor både från tredjeland och övriga länder kan också beröras av restriktioner som gäller bl.a. konsumentskydd.

Du kan alltid kontakta Tullrådgivningen för ytterligare information. 

Tullrådgivningen