Marknadsföring

För att ett företag ska bli framgångsrikt, krävs i allmänhet en väl fungerande marknadsföring av de tjänster eller produkter som erbjuds. För många är marknadsföring liktydigt med reklam, men glöm inte att marknadsföringsbegreppet är mycket vidare än så. Förenklat kan man säga att marknadsföring är allt företaget gör för att hitta sina kunder och behålla dem, medan reklam är ett av verktygen för att visa att företaget finns till och har något att erbjuda.

Att nå kunderna
 

För att marknadsföringsaktiviteter ska få så stor effekt som möjligt är det viktigt att tänka igenom situationen ordentligt. Följande steg kan ge en bra utgångspunkt för att rikta aktiviteterna:

 • Marknadsundersökning. Samla så mycket information du kan om marknaden. 
 • Marknadsplan. Analysera informationen och gör en marknadsplan. Genom att skriva en marknadsplan blir du tvungen att analysera de fakta som finns och du inser också lättare vilken information som saknas.
 • Kunder. Vilka är företagets kunder? Vilka produkter eller tjänster kan företaget sälja till de olika kundgrupperna? Fundera om det finns en särskild kundgrupp att rikta in sig på.
 • Konkurrenter. Försök att kartlägga dina konkurrenter för att hitta särskilda kundgrupper de missat eller styrkor i din egen produkt som kan vändas till din fördel.

Då du har funderat över kundgrupper lönar det sig att fundera över vilken metod som är effektivast för att nå just din kundgrupp. De vanligaste sätten att nå kunder är:

 • Personlig försäljning 
 • Säljbrev 
 • Direktreklam 
 • Annonser 
 • Radioreklam 
 • Internet 
 • Hemsida
 • Social media
 • Artiklar i orts- och facktidningar 
 • Mässor och utställningar

Effektiv kommunikation

Vilken metod som än väljs är det viktigt att tänka på mottagaren. Budskapet bör vara formulerat på ett sätt som når fram till mottagaren och väcker ett intresse. Fundera också över vilket helhetsintryck du vill att din produkt ska ge – vad är det första kunden ska tänka då han eller hon ser produkten? Några punkter att fundera över följer nedan.

 • Väcker produkten i sig eller marknadsföringsaktiviteterna tillräckligt med (eller för mycket) uppmärksamhet?
 • Är budskapet begripligt för mottagaren?
 • Vädjar budskapet eller produkten till ett behov hos mottagaren?
 • Inger budskapet förtroende? Är det trovärdigt?
 • Erbjuder produkten lösningen på ett problem?

Marknadsföring är inte bara reklam

Glöm inte att marknadsföring inte bara är reklam. I stort sett allt ett företag gör innehåller någon form av marknadsföring. Därför kan det vara bra att också fundera på följande bitar:

 • Hur produkten beskrivs och presenteras, till exempel bruksanvisningar
 • Hur personalen uppträder och hur kunnig den är
 • Öppettider
 • Företagets geografiska placering
 • Prissättning med rabatter, kreditmöjligheter och betalningsvillkor och så vidare

Något som underlättar är om företaget har en välfungerande logotyp, som kan användas i alla reklam- och marknadsföringsinsatser.

En bra logotyp har flera kännetecken, men några punkter att hålla sig till är att den bör vara:

 • Unik – den ska inte gå att förväxla med andra
 • Praktisk – den ska gå att trycka i olika storlekar och färger
 • Grafisk
 • Enkel i sin form
 • Tydlig
 • Lämplig – den bör passa företaget och dess verksamhet