Maskinentreprenörerna

Historik

Utskottet bildades 2013 då föreningen "Infra Åland" fusionerades med Ålands Näringsliv.

Maskinentreprenörernas syfte

Utskottets syfte är att tillvarata branschernas intressen samt aktualisera områden där Ålands Näringsliv bör agera påtryckare eller samordnare. Utskottet kan även initiera projekt och utredningar om bör genomföras inom ramen för Ålands Näringsliv. Vidare ska utskottet bistå kontoret med sakkunskap gällande remissvar.

Maskinentreprenörernas medlemmar 2017 

  • Bo Jansén (Bergsprängaren Bo Jansén) - ordförande
  • Ture Eriksson (Varggropens Sand Ab)
  • Kim Wahlsberg (Firma Kim Wahlsberg)
  • Tore Karlsson (Åkeri Söderström & Karlsson)
  • Lillemor Eckerman (Karlssons Gräv Ab)
  • Anders Ekström (Ålands Näringsliv)