Bygg- och Industriutskottet

Historik

Utskottet bildades av Ålands Handelskammare 1990, då under namnet "Småindustriutskottet". När Ålands Näringsliv bildades 2011 ändrades namnet till "Bygg- & Industriutskottet" samtidigt som inriktningen breddades att även inkludera byggsektorn.

Bygg- och industriutskottets syfte

Utskottets syfte är att tillvarata branschernas intressen samt aktualisera områden där Ålands Näringsliv bör agera påtryckare eller samordnare. Utskottet kan även initiera projekt och utredningar om bör genomföras inom ramen för Ålands Näringsliv.

Bygg- och industriutskottets medlemmar 2017

  • Sussie Henriksson (VVS Kylcenter) - ordförande
  • Mikael Lundell (Fma Mikael Lundell/Ålands Näringsliv)
  • Jan-Erik Eklund (Eklunds Fastigheter)
  • Angela Sjöblom (Ålands Bygg Ab)
  • Jesper Blomsterlund (Ab Rafael)
  • Alef Jansson (Goodtech)
  • Anders Wiklund (Optinova)
  • Björn Kalm (Eriksson Capital)
  • Johannes Dahlman (Dahlmans) - ny
  • Christer Söderström (Orkla) - ny