Nya momsförfaranden vid internationell handel

Nya momsförfaranden vid internationell handel

(Texten uppdateras när ny information blir känd)

Vid årsskiftet sker det förändringar i hanteringen av import/exportmoms gällande handel över skattegränsen med Åland. Det här gäller handel med varor. Tjänster behandlas enligt ett annat förfarande.

Skatteförvaltningen övertar momshanteringen vid årsskiftet gällande momsregistrerade företag. Från den 1 januari ska således företag ej längre betala importmoms via det tidigare ombudsförfarande till tullen, utan då ska mervärdesskatten deklareras i den ordinarie momsdeklarationen till skattestyrelsen.

Tullen har efter 1 januari endast ansvar för momshanteringen av privatpersoner och icke moms-registrerade företag där skyldigheten att anmäla varorna och lämna en tulldeklaration till tullen kvarstår.

En av de stora förändringarna är att det förenklade förfarandet för skattegränskunder försvinner.

Informationen hittills har tyvärr varit under all kritik. Det finns i skrivande stund varken fullständiga instruktioner eller kontaktuppgifter till myndigheterna där man kan få svar på sina frågor. 
Ålands Näringsliv arrangerade därför ett infotillfälle måndagen den 4 december med Mariehamns tull och på fredag (8/12) arrangerar ett infotillfälle med skattemyndigheten
På dessa tillfällen har vi försökt reda ut hur hanteringen ska fungera fr.o.m. 1.1.2018.

 

Vad som hittills har kommit fram

Handel mellan Åland och fastlandet för momsregistrerade företag

En stor förändring är att ombudsförfarandet försvinner. Det innebär att företag ska fakturera momsfritt sinsemellan. Således betalas ingen moms direkt gällande handel mellan momsregistrerade företag mellan Åland och fastlandet.
Respektive företag ska därefter deklarera momsen i momsdeklarationen, vilket i praktiken innebär att man betalar in momsen efteråt. Således blir det en i princip en förenkling av förfarandet.
Tullens hantering ändrar såtillvida att man inte längre behöver göra importdeklarationen men en varudeklaration måste inlämnas. Som varudeklaration kan en faktura eller transportdokument inlämnas. 

Transportdokument ska innehålla:

  • exportörens namn, adress och FO-nummer
  • importörens namn, adress och FO-nummer
  • varuslag och totalvikt
  • lastbilens/transportfordonets registernummer och transportfirmans namn
  • om fartygsfrakt, fartygets postnet-nummer och ankomsttid/avgångstid.

Gemenskapsintern handel (EU) med Åland för momsregistrerade företag

Momsregistrerade företag som idkar handel inom EU, ska fortsättningsvis fakturera med nollmoms. Därefter redovisas momsen i företagets momsdeklaration och erläggandet av momsen sker till skatteförvaltningen.
När det gäller tullhanteringen ska man dock fortsättningsvis tulldeklarera, då med en fullständigt transportdokument enligt samma modell som handeln mot fastlandet. 

Import & export för enskilda näringsidkare

Enskilda näringsidkare måste från 1 januari göra en webbimport baserat på FO-nummer. Idagsläget har man kunna sköta importen som privatperson.

Det innebär att man som enskild näringsidkare behöver skaffa KATSO-koder för att kunna identifiera sig.
Ålands Näringsliv arbetar på att få en instruktion hur man gör detta.