Nyheter

Ändringar i beskattningen i november 2017

21 sep
Fr.o.m. november 2017 sker det många ändringar i beskattningen av samfund och samfällda förmåner. Exempelvis ersätts förskottskompletteringen av tilläggsförskott som påförs efter skatteårets utgång och inkomstskatterna betalas i fortsättningen med en egen skatteslagsspecifik referens. MinSkatt ersätter Samfundens skattedeklarationstjänst. I fortsättningen ska samfunden också ansöka om förskott och lämna sina inkomstskattedeklarationer...

Tusen unga ledare

18 sep
Till kampanjen Tusen unga ledare väljs tusen ungdomar från hela Finland. Handelskammaren arrangerar Tusen unga ledare tillsammans med juniorhandelskammaren (på Åland JCI Mariehamn). På Åland ordnas Tusen unga ledare i november, vecka 46, 13-17.11.2017. Ledare: Påverka framtidens förmågor i arbetslivet Som företagsledare ger du de ungdomar som deltar i kampanjen...

Webb Expo den 14.9

06 sep
Måste man ha en hemsida, vem kan hjälpa en med att göra en hemsida och vilket innehåll ska jag ha på min hemsida? Varför ska jag som företagare synas på Facebook och vad är fördelarna med Instagram? Hur kan närvaro på sociala medier ge mig flera kunder? Detta är några...

Vad hände på Näringslivsdagen?

31 aug
Anna-Lena Svenblad från PAF. Hur kommer det sig att du har tagit dig tiden att komma hit? - Jag söker främst inspiration när jag är här men jag är även nyfiken på att träffa personer från olika företag. Jag är även intresserad av att höra om hållbarhetstänk och konkreta exempel...

Miljöministeriet har slutfört det första Green Deal-avtalet med Finlands arbetsgivarförbund

29 aug
Avtalet kallat (Plastic Carrier Bag Agreement) innebär att Finsk Handel genomför EU-direktivet om att minska användningen av plastpåsar i handeln genom ett frivilligt avtal istället för ett rättsligt instrument. Avtalets målsättningar är mer ambitiösa än direktivets målsättningar, och innebär att även specialaffärers ( t.ex. idrotts- och textilaffäreers) plastkassar skall bli...

Lär dig mera om bokföring

22 aug
Många som besöker företagsrådgivaren ställer frågor om bokföring; vad det är och hur det fungerar. Här kommer två kurstips på temat bokföring. I höst ordnar Medis en kurs i bokföring (1020 BOKFÖRING PÅ DATOR), ta chansen att lära dig mera. Läs mera i Medis kurskatalog . Företagarskolan (kvällskursen), som startar...

Webbtjänsten Skattekonto läggs ned i slutet av augusti

16 aug
Webbtjänsten Skattekonto stängs slutgiltigt 31.8.2017. Webbtjänsten är tills vidare i läsläge. Gamla kontoutdrag och skickade deklarationer kan skrivas ut fram till slutet av augusti. Därefter tas Skattekonto helt ur bruk. MinSkatt har från och med ingången av året ersatt Skattekonto. Du kan bl.a. deklarera och betala skatter på eget initiativ...

Stöd för turistföretagare som vill investera i laddstolpar för elbilar

10 aug
Nu finns det en möjlighet att som turistföretagare få stöd för investering i laddstolpar för elbil. (Texten hämtat ur Landskapsregeringens beslut och stödkriterier nedan:) Ändamål: Stödet beviljas till nyinvesteringar i laddinfrastruktur för elbilar som på ett effektivt sätt påskyndar övergången till hållbarare transportmedel. Avsikten är att stimulera uppbyggnaden av en...

Arbetsmarknadsbarometern 2017

09 aug
God volymtillväxt och stort rekryteringsbehov spår man vid ÅSUB. Utvecklingen på arbetsmarknaden fram till våren 2018 ser ut att präglas av en starkt positiv volymtillväxt och även av ett högt rekryteringsbehov byggt på en kombination av tillväxt och stora pensionsavgångar. I år förväntas den sysselsatta arbetskraftens volym öka med 159...

Sidor