Nyheter

Bilföretag utmanar företag till att öka användning av solceller.

22 maj
Zebrabil lanserar den åländska solcellsutmaningen. Härmed utmanar vi alla privatpersoner, företag och offentliga organisationer på Åland att senast 2020 installera solceller på åtminstone en av era fastigheter. Bara om vi lyckas vända trenden och gå mot lägre koldioxidutsläppen globalt senast år 2020 har vi en chans att uppnå Parisavtalets mål...

Hållbar utveckling 2017

18 maj
Hållbar utveckling utgår ifrån en helhetssyn på människors och samhällets behov, förutsättningar och problem. Hållbar utveckling handlar om att värna om givna resurser, att befolkningen inte lever över sina tillgångar. Begreppet hållbar utveckling innehåller tre delar, för att nå en hållbar utveckling behövs en balans mellan de sociala, ekologiska och...

Bokslutsstatistik för företag 2014-2015

18 maj
Viss ökning av omsättningen Den totala omsättningen för de företag som ingår i undersökningen har ökat med 0,7 procent under år 2015, från ca 2 170 miljoner euro till ca 2 190 miljoner. Räkenskapsperiodens vinst ökade med ca 14,5 procent mellan år 2014 och 2015, från ca 129 miljoner euro...

Den relativa arbetslösheten på Åland 3,6% i april

18 maj
I april var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,6 procent, i april ifjol var arbetslöshetstalet 3,5 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,2 procent medan det var 3,9 procent för männen. Ungefär 1,1 procent av arbetskraften var sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning). Det relativa...

Konsumentprisindex april 2017

18 maj
Inflationstakten 1,2 procent i april De åländska konsumentpriserna steg med 1,2 procent i april 2017 jämfört med april 2016, i mars var ökningstakten 1,3 procent. I april inverkade högre priser inom huvudgruppen hälsovård mest på den totala uppgången (med 0,9 procentenheter uppåt). Lägre priser inom huvudgrupperna kläder och skodon samt...

Äldre i Finland vill bo i vanliga flervåningshus nära service

18 maj
Merparten av de äldre vill i framtiden bo i flervåningshus i närheten av service. De önskar att boendet är problemfritt och tillgängligt och att de har en gemenskap och är omgivna av personer i alla åldrar, visar en ny utredning som genomförts inom ramen för Programmet för att förbättra äldres...

Ökning på 21,4 procent av utländska turisters övernattningar i Finland i mars 2017

18 maj
Övernattningarna av utländska turister i inkvarteringsanläggningarna i Finland ökade alltjämt kraftigt, med 21,4 procent från året innan. Antalet övernattningsdygn av utländska turister uppgick i mars 2017 till drygt 515 000. Finländska turisters övernattningar minskade dock med 1,9 procent och de övernattade drygt 1,2 miljoner gånger i inkvarteringsanläggningar. I mars 2017...

Företagarskolan hösten 2017

15 maj
Företagarskolan återkommer i höst. I höst blir det två olika kurser, en intensivare helgkurs och en kvällskurs. Det går redan nu att läsa mera om och anmäla sig till helgkursen. Mera info om kvällskursen inom kort.

Ålands Näringslivs vårmöte

10 maj
Ålands Näringsliv höll stadgeenligt vårmöte på restaurang Nautical, måndagen den 8 juni. VD redogjorde för det synnerligen aktiva 2016 där föreningens projekt och aktiviteter lockade närmare 3000 deltagare. Verksamhetsberättelse, bokslutet och revisionsberättelse 2016 godkändes av vårmötet. Till valberedningen valdes Björn Blomqvist, Angela Sjöblom och Tom Forsbom. Efter de stadgeenliga förhandlingarna...

Inbjudan till kommande forum för samhällsutveckling.

24 apr
Arbetet med att förverkliga Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland sker nu, nästa gemensamma träff sker den19 maj 2017 kl 9.30-12.00 i hörsalen vid Ålands Lyceum Om inbjudan inte redan har nått fram till er finns en länk här: http://barkraft.ax/forum-for-samhallsutveckling-3/

Sidor