Event 2017

Agile Islands – Event 2017

När: 26 september 2017, kl 12.00-17.00
Plats: Alandica, Mariehamn
Hur: Anmäl dig här
Vilka: Läs mer om föreläsarna här

Agenda
De olika spåren på breakout-sessions är klassificerade enligt svårighetsgrad:
* = behövs inga förkunskaper om agila metoder
** = en fördel om man har kunskap om agila metoder
*** = avancerad nivå för dig som arbetar agilt idag.

Agenda
12.00 Välkommen
*Återblick - Vad har hänt det senaste året? (Thomas Lundberg)

12.30 Breakout-sessions (1,0h)

 • *Agil kickstart (OBS! 3h) (Andreas Björk/Marcus Hammarberg)
  En eller flera organisationer får stöd att komma igång med sitt agila arbetssätt. Öppet även för andra organisationer. Få en bra erfarenhet genom att se hur andra gör.
 • *Agil intro thrugh practice (Mattias Skarin/Fredrick Karlsson)
  Hur svårt kan det vara? Testa Agilt i praktiken! Din utmaning: Bygga bästa möjliga lösning på 15 min. Reflektion efteråt: Vad måste man bry sig om för att lyckas? Hur hjälper Agilt arbetssätt till?
 • ***Mob programming (Åsa Liljegren/John Magnusson/Håkan Alexander)
  Åsa, John och Håkan berättar om varför de började mobbprogrammera, hur de gjorde det och hur det förändrade hela utvecklingsprocessen. 
  Tänk er ett team som kämpar för att klara av sprintmålen, försöker komma ikapp den växande backloggen, anstränger sig för att förstå krav skrivna för flera månader sedan. Teamet är frustrerat. Det är stressigt, jobbiga mergekonflikter, delad kod som ställer till det, brutna kontrakt, fler mergekonflikter, längre möten, mindre kodning... Känns det igen?
  Det här var vår situation. Och det här är berättelsen om hur vi lyckades vända det. Hur behovet av estimering försvann, hur vi började fokusera på en enda sak, hur vi får ut funktioner i produktion på bara några timmar.
 • **Beyond budgeting (Dag Larsson)
  Traditionell budgetering är fortfarande ett relativ vanligt fenomen i samhället. Det kommer dock med en rad utmaningar där själva processen tar mycket tid, blir fort gammal, görs top down med för liten koppling till verkligheten, budgeten blir självändamål, svag strategisk förankring, anpassas inte efter kontinuerliga förändringar etc.  Det finns alternativ genom mer fokus på aktiviteter och riktning framom budget och mål, vilket kommer presenteras i Beyond Budgeting sessionen. Den lämpas sig både för företag i det privata näringslivet liksom offentliga organisationer och föreningar"
  Lyssna på Dag Larsson, VD på Ekan Management, som i många år arbetet med de största organisationerna i Sverige inom strategisk utveckling. Han berättar varför fler och fler organisationer övergår från traditionell budgetering till aktivitetsbaserad prognostisering, vilken affärsimpact det medför, samt hur man kan ta de första stegen.
 • ***DevOps (Martin Hollstrand/Gabriel Gherman)
  Tänk om er digitalisering eller mjukvaruutveckling kunde gå fyra gånger snabbare än det gör idag. Vi kommer visa er experiment och förklara tankesätten som särskiljer de bästa från resten. Lyssna på Gabriel Gherman och Martin Hollstrand från Znsei som hjälper stora och små organisationer att ställa om sina IT leveranser att bli snabbare, få högre kvalitet och gladare medarbetare.

13.30 Kaffeservering
14.00 Block 2: Share & Learn (45 min)

 • *Share & Learn Intro - Erfarenheter från BBC (Johan Hjerling)
 • *Share & Learn - Containers & Clouds (Rami Rantala) - engelska
 • *Share & Learn - Reinventing Tekes (Pekka Sivonen) - engelska
 • *Share & Learn - Karlöf Communications (Magnus Öhman/Britt Lundberg)

14.45 Block 3: Breakout-session (1,5h)

 • *Q&A-session (Mattias Skarin, Åsa Liljegren, John Magnusson, Håkan Alexander)
  Nybörjarfrågor, avancerade frågor, KPI, mätetal, projektuppföljning eller vad du undrar över? Här har du chansen att fråga allt du vill veta om Agila arbetsmetoder.
 • ***Test automation - (Rami Rantala) - engelska
  How to make test automation work - from my experience and other examples.
 • *Agile contracts. (Mia Kolmodin, Pekka Sivonen) - engelska&svenska
  Hur beställer du på rätt nivå? Vilken nivå skall jag lägga mig på för att skapa bra underlag vid beställning av komplexa system, tex IT eller infrastruktur? Hur undviker jag bli för high fly, eller för den delen gå bort mig i detaljer? Mia reder ut begreppen och ger exempel.
 • *Kan skolan också go teal/ agile? (Magnus Öhman/Britt Lundberg)
  Hur gör vi skolan agil?

16.15 Keynote - TBD
16.45 Agile islands - Conclusion
17.00 Avslutning