Event 2017

Agile Islands – Event 2017

När: 26 september 2017, kl 12.00-17.00
Var; Alandica, Mariehamn

Planering för Agile Islands Event 2017 är i full gång. Har du feedback tar vi gärna emot den för att göra eventet så intressant som möjligt för dig.

Preliminärt agendaförslag

12.00-12.30 - Välkomsthälsning och tillbakablick

Vad har hänt senaste 12 månader som fört oss närmare Agile Islands vision?
[Snabb genomgång om alla olika aktiviteter som skett som share&learn, agila luncher, ”agila intron” till olika aktörer. Vi söker efter om vi här också kunde få med t.ex. en ny agil verksamhet att i 5 minuter berätta deras resa under året]

12.30-15.30 - Break out sessions

 • Starta din verksamhets agila resa med en hands on kick start (3h)
 • Agile Finland presents; [XX] (45 min)
 • Beyond budgeting (1,5h)
 • Agila upphandlingar (45 min)
 • Agilt i offentlig sektor (45 min)
 • Share & Learn
  • [Bolag X]?
  • [Kommun Y]?
  • [Offentlig verksamhet Z]?
 • KPI’s och moderna mätetal (1,5 h)
 • [Agilt ämne med tydlig teknik/IT-koppling]
 • [Eventuella övriga önskade teman]

[Deltagarna kan välja att gå på en eller flera break out sessions. Deltagande på ”Starta din verksamhets agila resa...”-workshopen syftar till att praktiskt och konkret hjälpa verksamheter att komma igång med konkreta actions och steg. Faciliteras av erfarna coacher. De olika sessionerna kommer att anges med en ”svårighetsnivå” dvs att det tydligt framgår om förhandskunskaper krävs eller inte för att deltagarna skall hitta ”sin nivå”. På samma sätt kommer tydligt anges om sessionerna är på svenska eller engelska]

15.30-16.30 - Inspirationsföreläsning

[Vi undersöker möjligheterna att få hit inspiratörer som kunde vara aktuella i detta avsnitt]

16.30-17.00 - Agile Islands Awards 2017

[Vi överväger uppmärksamma saker som ”Ålands agila personlighet”, ”Årets agila verksamhet”, ”Årets agila nykomling” etc....]

17:00 - Mingel