Gränshandel

 

Gränshandel

Handel mellan Åland och EU

(förutom Finland, se rubrik längre ner)

Det självstyrda lanskapet Åland är genom Finland full medlem av Europeiska unionen, och tillhör EU:s tullunion, men står utanför skatteunionen. Det särskilda regelsystemet innebär fortsatt möjlighet till skattefri försäljning på färjorna till och från Åland, men innebär också att Åland omges av en så kallad skattegräns, även gentemot övriga Finland, och räknas som tredje land vid handel med övriga EU. Därför tillämpas samma regler som vid handel mellan EU och länder inom EES-området, t.ex med Norge. 

Nedan ges instruktioner för skattegränshandeln och ytterligare längre ner på sidan finns kontaktuppgifter till Ålandskontoret i Stockholm respektive Helsingfors, som gärna hjälper till med svar på frågor kring gränshandeln. Även Ålands Handelskammare hjälper gärna till i frågor kring handeln, och vi mottar gärna synpunkter kring och förslag till hur skattegränshandeln kan underlättas.

Rapportera upplevda skattegränsproblem genom att kontakta Ålands Näringsliv.
 
Anvisningar för skattegränshandel finns här att ladda ner i PDF-format:

Från och med den 1.5.2016 så har EU:s nya tullagstiftning börjat att tillämpas i Finland. Detta har bland annat en påverkan import och export av varor och produkter mellan Åland och övriga Finland. Mer information om förändringarna som påverkar handeln över Ålands skattegräns finns redogjort i tullens kundmeddelande från den 19.4.2016.

Handel mellan Åland och Finland

Skattestyrelsen redogör för den åländska skattegränsen i mervärdesbeskattningen här (se länkarna nedan):

Ålands landskapsregerings representationskontor i Sverige

Ålands landskapsregering upprätthåller ett representationskontor på distans gällande frågor och kontakter mot svenska myndigheter eller om du behöver hjälp rörande skattegräns- eller handelsärenden gällande Sverige.

Kontaktuppgifter: gunnar.westerholm@regeringen.ax eller tfn. +46 70 5762410
Webb: http://www.regeringen.ax/andra-verksamheter-hor-forvaltningen/alands-lan...

Länk till svenska tullverket om handel med Åland 

Ålandskontoret i Helsingfors

Ålandskontoret i Helsingfors är Ålands Landskapsregerings informationskontor i Helsingfors.

Adress: Ålandskontoret, Georgsgatan 9 A 4, FIN-00120 Helsingfors
Webb: http://www.regeringen.ax/andra-verksamheter-hor-forvaltningen/alandskont...