Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 2017

Ålands Näringslivs medlemsavgifter fastställs på föreningens höstmöte och avgiften är proportionell till antalet anställda i företaget.

Medlemsavgifter företag

 • 0-2 anställda: 110 euro/år
 • 3-7 anställda: 190 euro/år
 • 8-10 anställda: 270 euro/år
 • 11-19 anställda: 370 euro/år
 • 20-49 anställda: 550 euro/år
 • 50-99 anställda: 890 euro/år
 • 100-249 anställda: 990 euro/år
 • 250-499 anställda: 1100 euro/år
 • 500-999 anställda: 1200 euro/år
 • >1000 anställda: 1300 euro/år

Medlemsavgifter kommuner

 • 0-1000 invånare: 195 euro/år
 • 1001-2000 invånare: 255 euro/år
 • 2001-3000 invånare: 330 euro/år
 • >3001 invånare: 430 euro/år

Medlemsavgifter övriga medlemmar

 • Föreningar & bostadsaktiebolag: 150 euro/år
 • Personliga medlemmar: 35 euro/år

Medlemsavgifterna faktureras en gång per år.

Till medlemsansökan